Nord-Amerika Catalysis Society.

Du er her: Hjem �Nyheter� Valgresultater for Director-at-Large.

Valgresultat for Director-at-Large.

Det elektroniske valget for seks direktor-til-store stillinger er na fullfort.

Jeg er glad for a kunngjore at folgende personer har blitt valgt til en firearig sikt som direktor pa stort fra en skifer pa 13 kandidater:

� Jingguang Chen (Columbia University)

� Jim Dumesic (University of Wisconsin)

� Maria Flytzani-Stephanopoulos (Tufts University)

� Bruce C. Gates (University of California at Davis)

� Chris Jones (Georgia Institute of Technology)

� Fabio H. Ribeiro (Purdue University)

De vil bli sittende som NACS styremedlemmer ved begynnelsen av styremotet 4. juni 2017.

Stu Soled (ExxonMobil) ble valgt som First Alternate, og Abhaya Datye (University of New Mexico) ble valgt som Second Alternate. De vil lykkes i den rekkefolgen enhver valgt Styremedlem som ikke kan fullfore sitt valg pa grunn av oppsigelse eller valg som offiser.

Stemmer ble mottatt fra 425 av 1720 NACS-medlemmer av posten. De elektroniske stemmesedlene ble samlet, registrert og sertifisert av Creative Scanning Solutions, Inc. en uavhengig organisasjon som ble inngatt av det Nordamerikanske Catalysis Society for dette formalet.

Pa vegne av Samfunnet og katalysesamfunnet i stort, vil vi gjerne takke de 13 nominertene for deres vilje til a sta for valg og a tjene NACS.

President, Nord-Amerika Catalysis Society.

Post navigasjon.

Kategorier.

Award (86) Utdanning (6) Historie (41) Regnskap (10) Biografier (12) Begivenheter (1) Videoer (18) Memoriam

Opphavsrett og kopi; 2001-2018 Nordamerikanske Catalysis Society.